Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundlæggende oplysninger

Skoleleder: Lisbeth Morsing

Skolebestyrelsesformand: Jørgen Lauridsen

Antal elever: 149

Antal lærere: 14

Antal pædagoger: 4

PRÆSENTATION AF SKOLEN

Kildebakkeskolen er beliggende i Vildbjerg by. Skolen er enkeltsporet, og der er indskrevet 149 elever i 0.- 6.klasse.

Herefter fortsætter eleverne på Vildbjerg Skole. Der er ansat 13 lærere, en børnehaveklasseleder og en skoleleder.

Skolen har en SFO med 97 børn - i SFO'en er der ansat 4 pædagoger, 2 medhjælpere og en SFO-leder, derudover er der en pædagogstuderende.

På Kildebakkeskolen er der en god og tryg atmosfære. Skolen er overskuelig - alle kender hinanden og passer godt på hinanden. Der er et godt og ligeværdigt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper. Samarbejdet er præget af de fælles værdier: Trivsel, Læring og Engagement. Værdier vi har udarbejdet på en fælles pædagogisk dag sammen med børnehavens personale.

Eleverne er generelt engagerede og motiverede, ligesom der er en god forældreopbakning til skolen. Smil, glæde og humor er en vigtig del af hele skolens hverdag.

Der er fokus på høj faglighed blandt såvel elever som ansatte, og trivsel har en central plads på skolen. 

Vi vægter de musisk-kreative fag højt. Vi har altid musik som en bærende del af vores skolekomedie, og vi laver musical cirka hvert tredje år, hvor hele skolen deltager. Vi har morgensang tre gange ugentligt, som vi også ser en stor forældreopbakning til.

Vi anvender læringsstilsmaterialer og læring i bevægelse for at tilgodese elevernes forskellige måder at lære på.

Vi har valgt, at eleverne er på en daglig løbe-/gåtur på 1 km, så de får frisk luft og får bevæget sig.

Bygningerne og inventaret er af høj kvalitet, og vi prioriterer indkøb af gode materialer, som motiverer både pædagoger, lærere og elever.