MENU
Aula_close Layer 1

Sæt kryds i kalenderen

Vi har på skolen nogle tilbagevendende traditioner, hvor det kunne være relevant for jer forældre at sætte kryds i kalenderen

 

Fredag i uge 41: Motionsdag

Fredag d. 18. december: Juleafslutning

Mandag d. 4. januar: Første skoledag efter nytår

Torsdag i uge 6: Skolefest

Mandag d. 1. marts: Førskolebørnene starter i SFO

Torsdag d. 20. maj: Musical

Fredag d. 25. juni : Sidste skoledag

Mandag, onsdag og fredag i hver uge: morgensang, hvor forældre er velkomne til at deltage