MENU
Aula_close Layer 1

Sæt kryds i kalenderen

Vi har på skolen nogle tilbagevendende traditioner, hvor det kunne være relevant for jer forældre at sætte kryds i kalenderen

Mandag, onsdag og fredag i hver uge: morgensang, hvor forældre er velkomne til at deltage

Fredag i uge 40: Motionsdag

Fredag d. 20. december: Juleafslutning

Torsdag d. 2.1.: Første skoledag efter nytår

Torsdag i uge 6: Skolefest

Mandag d. 2.3.: Førskolebørnene starter i SFO

Fredag d. 27.3.: Åbent Hus

Torsdag d. 28.5.: Musical

Fredag d. 26.6.: Sidste skoledag